January 27, 2023 - 7:18:15 am
dct-logo
Kailangan bang Magpabakuna?

Ni: Margie Dimalanta / Ang Pahina

GRT-342713-How_Being_Too_Muscular_for_My_COVID_Vaccine_Showed_Me_How_Far_Ive_Come1296x728-Header

GIF by Brittany England via https://greatist.com/grow/body-size-and-covid-19-vaccine

Dahil sa mabilisang paglaganap at pagdami ng mga kaso ng COVID-19 sa mga dumaraang araw, maliban sa pagsusuot ng face mask at face shield, ang pagpapabakuna ang pangunahing solusyon upang malampasan ang ganitong sitwasyon. Nagkakaroon na rin ng iba't ibang variant ang COVID-19. Naitala noong Oktubre 30 na 17,764 ng mga kaso ng COVID-19 ang dumagdag, noong araw na iyon 269,329 na katao na ang nakatanggap ng kumpletong dose at 432,048 ang nakatanggap nang unang dose.


Ayon sa Department of Health (DOH), ang mga bakuna na ipinagkaloob na ng Emergency Use Authorization (EUA) at ng Food and Drug Administration (FDA) ay ligtas at epektibo. Kapag nabakunahan makakaramdam ka ng mga side effects sa panandaliang panahon ngunit mapoprotektahan ka sa mahabang panahon. Ang pagpapabakuna ay hindi sapilitan, may kalayaan kang pumili kung ano ang iyong nanaisin.


Ang mga taong edad 18-59 ay maaaring mabakunahan ng Sinovac samantalang sa AstraZeneca ay maaaring ibigay sa mga edad 18 pataas maging sa mga senior citizen. Ang Pfizer-BioNTech na bakuna ay inirekumenda ng Health Technology Assessment Council (HTAC), na maaaring gamitin at mabakunahan ang mga 16 pataas na kasali sa mga pinaprayoridad na grupo upang mapigilan ang symptomatic na kaso ng COVID-19. 


Nauunang mabakunahan ng libre ang mga frontliners o healthcare workers dahil sila ang mga humaharap sa mas dilikadong sitwasyon upang magampanan ang kanilang tungkulin, senior citizens at ang iba pang mga tauhan dahil limitado lamang ang suplay. Kaya kung kabilang ka sa mga maaari nang magpabakuna, samantalahin na ninyo ang pagkakataon na maging protektado kayo dahil dilekado na ang paligid. 


Importante na maging protektado at masigurado na kahit na lumalabas at nakikisalamuha tayo sa maraming tao ay hindi mataas ang posibilidad na mahawa ng COVID-19, kaya kung nais mo at maaari kang magpabakuna mas maaga ay mas maganda. Mahalaga ang kaligtasan mo at ng mga miyembro ng pamilya na uuwian mo, dahil sa ganitong sitwasyon kalusugan ang dapat pahalagahan.

HOMEPAGE
LATHALAIN