January 27, 2023 - 7:19:17 am
dct-logo
Odilo Training para sa mga DCT-SHS

Ni: Nishin Pacifico / Ang Pahina

Sumailalim sa pagsasanay ng Odilo Learning System noong ika-siya ng Oktubre, 2021 ang mga mag-aaral ng Dominican College of Tarlac- Senior High School sa pangunguna ng Laetitia Odilo team at ng Key Account Manager na si Mrs. Marilou Grace Perez. 

odilo

Image from Stephanie Tizon

Sa naturang pagpupulong, binigyang pansin ang Odilo bilang isang Unlimited Learning System. Ang mga estudyante o guro ay maaaring gumamit ng application na ito dahil sa angking kakahayang makatulong sa mga takdang-aralin o sa mga papel na pananaliksik. 

 

Maraming mga konteksto ang makikita rito. Kasama na ang mga eBooks at Audio Books. At ang bawat mambabasa ay mayroong pagkakataong humiram ng isa hanggang tatlong libro at posibleng mabuksan sa loob ng 21 na araw. 

 

Binubuo ng 38,054 na pamagat ang naturang app. 32,133 dito ay mga eBooks, 5,790 sa mga audio book, 53 educational pills, 48 bidyo, at 8 naman na magasin. 


241853663_2044416362375091_1810735683918403595_n

Dagdag pa niya na maaring ibahagi ang mga istorya o pamagat na iyong napili sa iba pang mga social media platforms, tulad ng Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, at maari ring gamit ang email. 


Bagamat, kinakailangan na mayroong ring Odilo Account ang pagbabahagian. Humigit-kumulang sa isang oras ang pagsasanay ng mga mag-aaral kung papaano gamitin ang Odilo application. “Sulit naman yung training kasi ako rin naman makikinabang doon, malaking ambag nga dahil makakakuha ako ng mga reliable resources para sa mga assignments,” kumento ni Vincent Fernando, isang SHS student ng DCT na dumalo sa pagpupulong. 


Sa kabilang banda, hiningi ng Laetitia Odilo team ang email address ng mga Dominikano upang sila’y magkaroon na ng access sa naturang online library at Odilo Account.


odilo 2

Image from Stephanie Tizon

HOMEPAGE
BALITA