January 27, 2023 - 5:52:05 am
dct-logo
Paggunita sa Isang Taong Mahalaga

Ni: Paula Escoto Santos / Ang Pahina

Sir Edwin De Leon

Si Sir. Edwin S. De Leon ay mas kilala sa tawag na "Sir D", 'yan ang madalas na itawag sa kaniya sa paaralan. Siya ay ipinanganak noong ika-21 ng Nobyembre taong 1968, subalit nitong ika-16 ng Mayo taong 2021 ay dumating ang hindi inaasahang pangyayari, ang pagkawala ni Sir D. Subalit kahit siya'y namayapa na hindi pa rin siya nakakalimutan ng kaniyang mga naging estudyante at kapwa guro sa paaralan, sa katunayan ay napakatagal palang nanilbihan ni Sir D sa Dominican College of Tarlac, dalawampu't siyam na taon siyang nagtrabaho bilang guro sa nabanggit na paaralan. Bilang karagdagan, ang mga asignaturang kaniyang mga naituro sa Junior at Senior High School ay ang mga sumusunod: Christian Living, English, Theology, Philosophy, at Physical Education.


Samakatuwid, ayon sa kaniyang mga naging anak sa paaralan, strikto at seryoso kung ilarawan, ngunit hindi maikakaila na siya'y isang mapagmahal na guro at suportado lagi ang kaniyang mga ikalawang anak. Sa tuwing nakakatanggap ng karangalan ang mga ito, bilang isang guro at ikalawang ama, siya'y laging nagagalak at kitang-kita raw sa kaniyang mukha ang namumutawi niyang ngiti sa labi. Nabanggit din ng kaniyang mga naging estudyante noon na siya ay isang "cool" na adviser, kaya naman walang kaduda-duda at gustong-gusto siya ng kaniyang mga anak. Dagdag pa rito, siya ang tipo ng guro na may pakialam talaga sa kaniyang estudyante sapagkat ayon sa mga naging ikalawang anak niya noon, lahat ng mga estudyante niya na magugulo ay naging matino at sa tuwing nagkakaroon ng problema sa klase nila, siya'y palaging nakatugon at nakabantay upang matulungan ang kaniyang mga estudyante ukol sa kung ano man ang sitwasyon. Sa katunayan, siya'y laging nakasuporta sa mga anak niya sa paraalan subalit kapag magkamali ang estudyante o ang buong klase ay hindi niya talaga kakampihan, bagkus ipaiintindi niya sa mga ito kung ano ang kanilang maling nagawa at gagabayan niya tungo sa tamang daan na dapat pupuntahan. Sa magagandang katangiang taglay, kahit sino naman siguro ay hahangaring magkaroon ng isang gurong kagaya ni Sir D. 


Ang iba'y hindi makapaniwala, ang iba nama'y tulala.


Iyan ang mga naging reaksiyon ng kanyang mga estudyante noong nabalitaan nilang siya'y pumanaw na. Sa kabila ng nakakagulat na balita ay hindi maikakaila na mananatili pa rin ang masasayang ala-ala. Ang ilan sa kaniyang mga naging estudyante ay nagbahagi ng kanilang mga sariling karanasang hindi makakalimutan noong naging adviser nila sa klase si Sir D—samot saring ala-ala na hanggang ngayo'y nananatili pa. Base sa ipinahayag ng isang estudyante, noong napagalitan daw ito sa isa niyang guro ay nandoon si sir D sa tabi niya at sinamahan siya upang maayos ang gusot, kaya naman, mula sa karanasang iyon ay masasabing tunay na hindi nagpapabaya si sir sa mga ikalawang anak niya sa paaralan. Sa kabilang banda, ang isa namang estudyante niya ay ito ang ikinuwento: noong panahong sumubok daw ito sa "entrance exam" sa Unibersidad ng Sto. Tomas, imbes na sa bahay raw ipadala ang resulta ng exams ay idineretso ito sa paaralan, kaya naman nakita ni sir D ang resulta at saka ipinatawag ang estudyanteng ito, pagpunta ng estudyante ay tanaw agad nito ang matamis na ngiti ng kaniyang adviser at ikalawang ama. Ang karanasang naikwento ay nagpapakita na si sir D ay isang tunay na mapagmahal at "supportive" na guro sa kanyang mga ikalawang anak sa paaralan.


Kahit namayapa na ang isa sa mga kilalang guro sa Dominican College of Tarlac, ay nananatili pa rin ang mga ala-alang naibahagi niya sa bawat mag-aaral, mga kasamahan sa trabaho at lalong-lalo na sa kaniyang pamilya. At tunay nga, maituturing natin siya bilang isang modelo sapagkat taglay niya ang magagandang katangian ng isang guro at ama.   


Maraming salamat po sa lahat ng bagay na naibahagi ninyo, sir D!


HOMEPAGE
LATHALAIN