January 27, 2023 - 5:43:56 am
dct-logo
Pagkabahala ng mga Tao sa Pagpapabakuna, Siniyasat

Ni: Oshly Mary Bognot / Ang Pahina

Ang COVID-19 ay isang pandemyang kumalat sa daigdig na nagsimula lamang sa isang pulmonya sa China noong taong 2019. Ang mga matatanda at mga taong may karamdaman sa kalusugan ay sila ang may mataas na posibilidad na magkaroon ng malubhang sakit mula sa COVID-19. Hindi lingid sa ating mga kaalaman na maraming naglilitawang iba't ibang uri ng bakuna na nagdulot ng pagkabahala at takot sa sangkatauhan. Sa katunayan, ang mga bakuna ay aprobado ng Food and Drug Administration (FDA). Subalit, ang pagpapabakuna ay hindi sapilitan, ito'y kusang-loob na gawain at para sa kaalaman ng lahat, ang pagpapabakuna laban sa COVID-19 ay libre para sa lahat.

1200x-1

Image by Ezra Acayan via https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-05/philippines-to-meet-vaccine-goal-by-february-later-than-planned

May iba't ibang klase ng bakunang mayroon ngayon ang ating bansa, sa katunayan meron tayong walong uri ng bakuna. Isa sa mga bakung mayroon tayo ay ang Pfzer-BioNTech na mayroong bisa na 95%, pwede sa mga batang ika-12 at pataas na gulang. Ang Moderna na may bisa na 94.1%, kasama rin ang Gamaleya Sputnik V na may bisa na 91.6%. Ang Oxford-AstraZeneca at CoronaVac (Sinovac) naman ay parehong may bisa na 83.5%. Ang Sinopharm na may bisang 79%, Bharat BioTech na may bisang 77.8% at Johnson and Johnson's Janssen na may bisang 66.9%. Ang mga bakunang nabanggit ay para sa mga taong edad 18 pataas. 


Sinasabi sa pag-aaral ng mga eksperto na ang mga bakuna para sa COVID-19 ay nakapagliligtas ng mga buhay. Tinutulungan nilang protektahan ang mga taong may pinakamalaking panganib na magkasakit o mamatay, lalo na ang mga matatanda. Tulad ng ibang gamot, tinutulungan ng bakunang ito ang iyong katawan na magtagtag ng proteksiyon o mga antibodies na kinakailangan ng ating katawan upang hindi magkasakit at maging ligtas sa anumang panganib na maaaring maidulot ng COVID-19.


Ayon sa datos na isinagawa para sa mga mag-aaral ng institusyong Dominican College of Tarlac (DCT - Senior High School Department), marami ang pabor sa pagpapabakuna subalit karamihan din sa mga ito ay takot at nangangamba na sumubok magpabakuna. Isa sa mga nagiging balakid sa kanila ay ang patuloy na paglaganap ng mga maling impormasyon sa bansa. Samu't saring kuro-kuro at impormasyon ang nagsisilabasan lalo na sa Social Media at maging sa Internet, maaari itong makalito sa mga taong makakabasa nito. Tiyaking sa bawat nababasang impormasyon ay siguraduhing nanggaling sa mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan at huwag magbahagi ng anuman maliban kung alam mong ito ay tama. Kaya naman marami pa rin ang mga Pilipino ang sarado ang kaisipan sa tunay na kahalagahan ng bakuna sa kanila. Ayon sa Kagawaran ng Kalusugan, may naitalang humigit-kumulang 57,494,154 kabuuang dosis ng bakuna ang naibigay sa buong bansa, at may bilang na 26,479,028 naman ang mga ganap na nabakunahan sa bansa.


Tunay nga na patuloy na ang pagdami ng mga taong nagpapabakuna sa bansa sa kabila ng pangangamba na maaaring maging epekto nito sa ating kalusugan. Kapag ang isang tao ay nabakunahan, hindi lamang ang kanyang sarili ang mapoprotektahan, bagkus pati na rin ang mga taong nakapaligid sa kanya. Ginagawa mo rin ang iyong responsibilidad bilang isang mamamayan ng ating bansa dahil sa pamamagitan ng pagpapabakuna ay nababawasan ang panganib na maaaring idulot ng pandemyang COVID-19.

HOMEPAGE
SIYENSYA