January 26, 2023 - 6:20:20 pm
dct-logo
Pahinga Muna Tayo: Nang Minsang Matanggap ito ng mga Dominikano

Ni: Cathleen Payumo / Ang Pahina


3__2_

Image from https://fit.thequint.com/health-news/dont-miss-these-signs-and-symptoms-of-stroke

Simpleng regalo, ngunit napakalaki ng epekto.”


Busugin ang ating isipan ng tunay na kapayapaan. at ipalasap naman sa ating katawan ang natatanging kapahingahan. Sa tuwing sasapit ang ika-10 ng Oktubre ay ipinagdiriwang ang "World's Mental Health Day", na kung saan ito ay naglalayong itaas ang kamalayan ukol sa kalusugan ng isip ng mga tao. Ayon sa isang artikulo ng Inquirer ay mabilis na naging isyu ang pagkapagod ng estudyante sa loob lamang ng ilang araw mula ng magsimula ang distance learning, talaga namang naalarma ang mga magulang na makitang umiiyak ang kanilang mga anak, lumiliban sa pagkain at nakakaranas ng mga mental breakdown habang pilit na ginagawa ang mga aktibidad sa kanilang mga module. Ang kanilang mga hinaing ay pinagtibay ng 'SEQuRE survey', na kung saan ay nakapagtala ng 54.7 porsyento ng mag-aaral ang nagsabi na ang mga aktibidad sa pag-aaral ngayong pandemya ay nakakaapekto sa kanilang pisikal at mental na kalusugan, habang 33.4 na porsyento ang nagsabi na ang pag-aaral ngayong panahon ng pandemya ay nagpahirap sa kanilang relasyon sa kanilang mga pamilya. Hindi maikakaila na ang pag-aaral sa new normal ay kakaibang lebel ang epekto sa mga mag-aaral. Nang magsimula ang distance learning ay kaliwa't kanan ang reklamo at hinaing ng bawat estudyante. Ibang-iba talaga ang set-up ngayon kumpara sa dati kaya naman marami ang nahirapan. Karamihan sa mga mag-aaral ay humihiling na sana ay matapos na ang pandemyang ito nang sa gayon ay maibalik na ang lahat sa dati, partikular na face-to-face learning.  


Sa kabilang banda, sa kabutihang palad ay nabigyan naman ng pagkakataon ang mga Dominikano na magkaroon ng "Academic/Mental Health Break" na nagsimula noong ika-2 hanggang ika-5 ng Nobyembre. Dahil dito, ang mga mag-aaral ay nakahinga nang maluwag at napawi ang pagod na nadarama ng bawat isa. Napakasaya na pagkatapos ng mga nakakapagod na araw, sa wakas nakapagpahinga na rin kahit sa panandaliang panahon lamang. Ang tatlong araw na break ay malaking tulong na upang nakapagpahinga muna. Ang gaan nga naman sa pakiramdam, walang schoolworks, online at modular class. Kaya naman ang nararapat lamang gawin ng mga estudyante ay sulitin ang oportunidad upang makaramdaman ng totoong pahinga. Sa katunayan may mga araw talaga na makikita mong pagod na pagod at malapit ng sumuko ang mga mag-aaral, kaya naman wala nang mas sasarap pa sa pakiramdam na pinagkalooban ng ganitong uri ng regalo.


Busugin natin ang ating isipan ng tunay na kapayapaan. At ipalasap naman sa ating katawan ang natatanging kapahingahan. Tunay nga, ang panandaliang pahinga ay simpleng regalo na maaaring maranasan ng mga estudyante upang ang maraming gawain ay pansamantalang matakasan. Ang pagkakaroon ng "Mental Health Break" ay napakalaki ng epekto at maitutulong sa bawat mag-aaral na nagsisikap maitaguyod ang pag-aaral sa kalagitnaan ng dinaranas na kahirapan. Nararapat lamang na ating pahalagahan ang ating pisikal at lalong lalo na ang mental na kalusugan. Dahil diyan, lagi nating tatandaan na ang simpleng pahinga ay tiyak na mahalaga, kaya't sulitin na habang naririyan pa.


HOMEPAGE
LATHALAIN