January 27, 2023 - 6:21:06 am
dct-logo
Pangkaisipang Kalusugan, Paano Pangalagaan?

Ni: Theoden Thomas Lumapas / Ang Pahina

illustration-gears-in-head

Image from https://www.helpguide.org/articles/mental-health/building-better-mental-health.htm

Ang pangangalaga sa ating kalusugang pangkaisipan ay kasing halaga ng pagpapahalaga natin sa ating pisikal na kalusugan. Ang pangkaisipang kalusugan ay isa sa mga napakahalagang aspeto ng buhay, sapagkat upang magkaroon ng matiwasay na pamumuhay nararapat na malusog ang ating pangkaisipang kalusugan. Binubuo ito ng emosyonal, sosyal, at sikolohikal ng isang tao. Ayon sa mga datos na siniyasat ng mga mananaliksik, isa sa limang tao sa buong mundo ay nakakaranas ng isyu sa pangkaisipang kalusugan.


Ang pangkaisipang kalusugan ay isa mga mahalagang bahagi ng buhay ng isang tao. Sapagkat, nakakaapekto ito sa ating mga pag-uugali, emosyon, at pag-iisip. Ang pagkakaroon ng isang malusog na estado ng pag-iisip ay nagtataguyod sa pagiging epektibo, at pagiging produktibo ng isang tao, lalo na sa mga aktibidad na kinabibilangan ng trabaho, akademya, at ang ating relasyon sa ibang tao. Ang isang taong may malusog na pangkaisipang kalusugan ay kaya niyang iakma ang sarili sa mga pagbabagong nagaganap sakanyang buhay, mapapanatili rin niya na maging matatag at hindi natitinag sa gitna ng mga kahirapan at hamon sa buhay. 


Ayon sa Organisasyon na Mayo Clinic, ang mahinang pangkaisipang kalusugan ay maaaring humantong sa dalawang pangunahing uri ng mga karamdaman na nakakaapekto sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ang ilan sa mga karamdamang ito ay ang Anxiety Disorder, higit sa labing walong porsyento ng mga nasa hustong gulang ang dumaranas ng anxiety disorder. Ito ay sinusunod sa anyo ng obsessive-compulsive disorder, panic attacks, post-traumatic stress disorder, laganap na anxiety disorder at partikular na uri ng takot. Kasama rin sa maaaring makuhang karamdaman ay ang Mood Disorders, ang ganitong uri ng kondisyon ay nailalarawan sa anyo ng pangkalahatang depresyon, bipolar depression, at kawalan ng kakayahan na mapanatili ang normal na mood. Ang kondisyong ito ay nakakaapekto sa humigit-kumulang sampung porsyento ng mga nasa hustong gulang bawat taon.


Ito ang mga hakbangin kung paano natin mapapabuti ang ating kalusugang pangkaisipan. Una ay nararapat nating palibutan ang ating sarili ng mga taong tumatanggap sa ating sitwasyon at alam nating totoo sa atin dahil makakatulong ito sa atin na matagumpay na malampasan ang sakit. Panatilihin din ang regular na pag ehersisyo at pagkain ng mga masusustansyang pagkain at balanseng diyeta upang maging malusog rin ang ating pangkaisipang kalusugan. Dapat rin tayong nakikisalamuha ibang tao, sa ating pamilya at mga kaibigan para makakuha ng emosyonal na suporta. Gawin ang mga bagay na gustong-gusto nating gawin upang tayo ay malibang at takasan ang mundong nagdulot sa atin ng ganitong karamdaman. At ang pinaka importante sa lahat ay ang pagkakaroon ng sapat na tulog o walo hanggang siyam na oras na pagtulog.


Ang isip ay isa sa pinakamakapangyarihang parte ng ating katawan na kumokontrol sa paggana ng lahat ng iba pang parte ng ating katawan. Kapag ang ating isip ay nabalisa, o hindi balanse, ito ay nakakaapekto sa pangkalahatang paggana ng pangkalahatang katawan. Ito ay negatibong nakakaapekto sa ating emosyonal na kalusugan, at sa ating pang araw-araw na pamumuhay. Samakatuwid, nararapat na pangalagaan ang ating pangkaisipang kalusugan, sapagkat isa ito sa mga mahahalang instrumento na ating ginagamit sa ating pang araw-araw na pamumuhay. Ang pangkaisipang kalusugan ay napakahalaga sa bawat yugto ng ating buhay, mula pagkabata hanggang sa ating pagtanda kaya nararapat na pahalagahan ng bawat isa.


HOMEPAGE
SIYENSYA